งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน” ได้จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ , พัฒนาการอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา , ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ , แขกผู้มีเกียรติ , สื่อมวลชน ,พี่น้องประชาชนในจังหวัดและจากพื้นที่ข้างเคียง เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน

 

            ด้วยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนและสร้างความน่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก หรือตามหมู่บ้าน/ชุมชนให้มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายไปอยู่กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์-ภูมิปัญญา-วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท้ายสุดจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

             สำหรับมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครราชสีมา 2018 “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน” เปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ ไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 21.00 น. โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อนำผลดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 87 หมู่บ้าน มาจัดแสดงผลสำเร็จให้ประชาชน ได้เข้าชมอย่างแพร่หลาย ทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐาน ,  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ,การจำลองเส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินชั้นนำทุกวัน  อาทิ ก้อง ห้วยไร่, โจนัส แอนเดอร์สัน, เต๋า ภูศิลป์, แซ็ค ชุมแพ, เบลล์ เลลาณี และพลพล พลกองเส็ง พร้อมกับ ชมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมโคราชสุดอลังการ, การประกวดกิจกรรมชุมชน ชิงเงินรางวัล รวม 300,000 บาท และกิจกรรมอีกหลากหลายให้ได้เข้ามาชม  และเลือกชิม-เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจากสุดยอดฝีมือ-ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยกระตุ้นเม็ดเงินให้กระจายลงไปถึงคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  สำหรับนำไปต่อยอดยกระดับศักยภาพ , ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมาตรการ 3 ห่วงพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาให้ได้ตามเป้าหมาย..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21