ในช่วงหลังประเพณีวันออกพรรษาส่งผลให้วัดต่างๆ ในประเทศได้เริ่มพิธีการทอดกฐินเช่นเดียวกับที่พระอุโบสถ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี โดยภายในงานมีพระครูปลัด  ภูมิปัญญา  ญาฯสัมปัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย พันโทปฐมพนธ์ ธีรธรรมพิทักษ์ อนุศาสนาจารย์ กรมเสนมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และศิษยานุศิษย์  ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

     โดยทางวัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี จะนำเงินที่ได้ร่วมในงานทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างฐานพระประธานในอุโบสถ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำกันทอดกฐินในครั้งนี้ ได้จำนวนเงิน 611,941 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการออกโรงทานกว่า 30 ร้าน เพื่อให้บริการกับผู้ที่เดินทางมาร่วมในงานทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้

     โดยประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยได้มีการสืบทอดประเพณีกันมาช้านาน ในปัจจุบันการถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

     กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันเพ็ญเดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21