จากกรณีที่นางขวัญใจ คำตั้งหน้า อยู่บ้านเลขที่  80 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณาฯ กรณีเด็กชายชัยวัฒน์ เสือสูงเนิน อายุ 13 ปี บุตรชายได้ไปทำงานที่ร้านเอพีคาร์แคร์ ตั้งอยู่บ้านหนองบง หมูที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อหารายได้พิเศษในช่วงปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมีนาคม 2561-เดือนพฤษภาคม 2561 และมาถูกไฟดูดขณะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดล้างพื้นภายในร้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 จนอาการวิกฤติต้องปั๊มหัวใจ แล้วส่งเข้าห้องไอซียู ดูอาการนานถึง 7 วัน ก่อนจะออกมาพักฟื้นอีก 12 วัน และแล้วให้กลับบ้าน โดยแพทย์ที่ทำการรักษา ระบุว่า ถูกไฟฟ้าดูดจนขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนาน 20 นาที ส่งผลให้เป็นเจ้าชายนิทราในช่วงแรก และเมื่อฟื้นก็มีอาการไม่เหมือนเดิม สมองไม่สามารถรับรู้เรื่องราว ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องเป็นอัมพาตนอนติดเตียง ดังที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้

     ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วแล้ว พร้อมกับตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย โดยล่าสุด ได้มอบหมายให้นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นตัวแทนนำคณะเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการเยียวยาช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ และการดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง เนื่องจากพบว่า เป็นการจ้างงานที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

     ด้านนายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในกรณีนี้ เป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มากกว่า 6 ข้อหา ซึ่งหลักๆจะเป็นการกระทำผิดเรื่องการจ้างแรงงานเด็ก , จ่ายค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ,ไม่จดแจ้งการจ้างแรงงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ , ไม่จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย และไม่จัดให้ลูกจ้างฯ สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  เป็นต้น  ซึ่งจะมีโทษทั้งจำคุก และปรับ

     ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย ด้วยการแจ้งจดทะเบียนประกอบกิจการตามระบบ ซึ่งกรณีที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปจะต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ ในระยะเวลา 1 ปี จะนำเงินจากกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม เข้ามาช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท และเงินทดแทนการหยุดงาน ไม่เกิน 1 ปี โดยหลังจากพ้น 1 ปีไปแล้ว จะนำแรงงานไปประเมินสุขภาพอีกครั้ง ซึ่งหากประเมินแล้วพบว่า เป็นทุพพลภาพ ก็จะได้รับเงินทดแทนช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพเป็นระยะเวลา 15 ปี  โดยคิดจากฐานอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ หรือประมาณ 4,900 บาทต่อเดือน จึงขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  และไม่เกิดการบาดเจ็บ-เสียหายกับนายจ้าง-ลูกจ้างขึ้นอีก..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21