เมื่อวานที่ผ่านมาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นางผกาทิพย์ สิงห์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะอาจารย์  บุคลากร พยาบาล  และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมพิธี

            ทั้งนี้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสําคัญ คือ วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและ ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงนําความรู้ที่ได้มาสนับสนุน ส่งเสริม วิชาชีพการ พยาบาลและการสาธารณสุขตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ด้านการศึกษาพยาบาล พระองค์ทรงพระราชทานนามวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และได้พระราชทาน ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 สําหรับนักศึกษาพยาบาลทุกปีอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกิจกรรมมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราช สักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล และพสกนิกรชาวไทย

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21