ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวทะเล  จัดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวทะเล ประจำปี 2562  โดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล, นายชาญชัย แสงอ่อน หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในกีฬาลีลาศ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

      โดยเทศบาลตำบลหัวทะเล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง และสุขภาพจิตที่แจ่มใส หลังจากที่ผ่านการจัดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง มีผลการตอบรับจากประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม จึงได้มีการเปิดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวทะเลในครั้งที่ 4  เปิดการอบรมในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งจะทำการฝึกซ้อมกันทั้งหมด 3 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ในช่วงเวลา 17.00น. ถึง 18.00น.

      โดยกีฬาลีลาศ เป็นกีฬาที่มีจังหวะดนตรี เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยกีฬาลีลาศ จะรู้สึกเพลิดเพลิน และสนุกกับการขยับร่ายกายให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยเทศบาลตำบลหัวทะเล ถือเป็นองค์กรที่ที่ให้การสนับสนุนกีฬาลีลาศ ในจังหวัดนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา จนสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันระดับชาติ รวมไปถึงระดับนานาชาติมาแล้ว สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

     ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลหัวทะเล ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวทะเล ประจำปี 2562  ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ในวันและเวลาราชการ    

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21