นายศิริชัย วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 14 เขตของจังหวัดนครราชสีมา หลังจาก กกต.ได้เผยแพร่ และเปิดรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง และประชาชนใน 3 รูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยสิ้นสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มีประชาชนแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง กว่า 800 ราย มีทั้งที่เห็นด้วยกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 รวมถึงบางส่วนได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเสนอมาใหม่ ทั้งนี้ กกต.จังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมข้อมูลความเห็นส่งไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณาชี้ขาด แล้วในวันนี้

            อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต.คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามระเบียบของ กกต. ไม่ว่าจะเป็น จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ต้องมีประมาณ 188,000 คน หากเขตเลือกตั้งใดเกิน สามารถแยกตำบลออกจากอำเภอได้ โดยคำนึงถึงเขตเลือกตั้งเดิม และภูมิประเทศเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นเกิดความสับสน ซึ่งจากจำนวน 3 รูปแบบ ทาง กกต.จังหวัด ให้น้ำหนักรูปแบบที่ 1 มากที่สุด แต่ต้องนำข้อมูลความเห็นทั้งหมดเสนอไปยัง กกต.เพื่อชี้ขาดอีกครั้ง คาดว่า ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน จะทราบเขตเลือกตั้งทั้ง 14 เขตของโคราช

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ 1 ที่ กกต.จังหวัด ให้น้ำหนักมากกว่า รูปแบบอื่นนั้น ประกอบไปด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1            ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบลในเมือง, หนองไผ่ล้อม, โพธิ์กลาง,

                                    หนองจะบก, ปรุใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ 2            ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบลพลกรัง, พุดซา, หนองกระทุ่ม,

                        โคกสูง, หนองไข่น้ำ, จอหอ, บ้านโพธิ์, ตลาด, บ้านเกาะ, หมื่นไวย, พะเนา, มะเริง,

                        หัวทะเล, หนองระเวียง, หนองบัวศาลา

เขตเลือกตั้งที่ 3            ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบลโคกกรวด, บ้านใหม่, สุรนารี, สีมุม

                                    ไชยมงคล และรวมอำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน ครอบคลุมทั้ง 2 อำเภอ

เขตเลือกตั้งที่ 4            ประกอบด้วย อำเภอโนนสูง และอำเภอโนนไทย ครอบคลุมทั้ง 2 อำเภอ

เขตเลือกตั้งที่ 5            ประกอบด้วย อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวใหญ่,

                                    อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

เขตเลือกตั้งที่ 6            ประกอบด้วย อำภอคง, อำเภอโนนแดง และอำเภอประทาย

เขตเลือกตั้งที่ 7            ประกอบด้วย อำเภอชุมพวง เฉพาะตำบลสาหร่าย, โนนตูม, ตลาดไทร, โนนรัง

                                    อำเภอห้วยแถลง, อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง

เขตเลือกตั้งที่ 8            ประกอบด้วย อำเภอชุมพวง เฉพาะตำบลหนองหลัก, ประสุข, ชุมพวง, โนนยอ, ท่าลาด

                                    และอำเภอพิมาย ครอบคลุมทั้งอำเภอ

เขตเลือกตั้งที่ 9            ประกอบด้วย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอจักราช และอำเภอโชคชัย

เขตเลือกตั้งที่ 10          ประกอบด้วย อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลแชะ, มาบตะโกเอน, สระว่านพระยา, บ้านใหม่,

                                    เฉลียง, ตะแบกบาน, โคกกระชาย, ลำเพียก

                                    และยังรวมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเสิงสาง และอำเภอหนองบุญมาก ครอบคลุมทั้งอำเภอ

 เขตเลือกตั้งที่ 11         ประกอบด้วย อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลครบุรี, ครบุรีใต้, อรพิมพ์, จระเข้หิน

                                    และยังรวมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว

เขตเลือกตั้งที่ 12          มีเพียง 1 อำเภอ คือ อำเภอปากช่อง เท่านั้น

เขตเลือกตั้งที่ 13          ประกอบด้วย อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลห้วยบง, หินดาด, บ้านเก่า, ตะเคียน,

                                    สระจระเข้, ด่านนอก, ด่านใน

                                    และรวมอำเภอสีคิ้ว ครอบคลุมทั้งอำเภอ

เขตเลือกตั้งที่ 14          ประกอบด้วย อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลหนองกราด, บ้านแปรง, หนองไทร,

                                    พันชนะ, กุดพิมาน, หนองบัวตะเกียด, โนนเมืองพัฒนา, หนองบัวละคร, ด่านขุนทด

                                    และยังรวมอีก 3 อำเภอ คือ อำเภอเทพารักษ์, พระทองคำ และอำเภอขามสะแกแสง

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21