อบจ.โคราช รุดตรวจสอบ อาคารเก่าแก่ ร.ร.สีคิ้วฯ หลังพบความผิดปกติด้านโครงสร้างอาคารวันนี้ ที่ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ส่วนงานวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เดินทางตรวจสอบอาคาร 1 (318) รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ภายหลังได้รับรายงานจาก นายธรรมชาติ อัมฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ว่าอาคารหลังดังกล่าวเกิดการชำรุด ปูนแตกร่อนและพบเหล็กโครงสร้างเป็นสนิมผุกร่อน อาจเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียนที่ใช้อาคารหลังนี้ โดยหลังจากที่ อบจ. ทราบเรื่อง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. ได้มอบให้สำนักการช่าง ประสานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์วิศวกร ลงไปตรวจสอบร่วมกับวิศวกรจากสำนักการช่างของ อบจ. ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างหลักบางส่วน (คานคอดิน.เสาตอม่อ) เกิดการชำรุดโดยเหล็กเสริมหลักเกิดสนิมในเนื้อเหล็ก คอนกรีตโครงสร้างเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน จากการชำรุดของเสาตอม่อส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคาร ทำให้เกิดรอยร้าวบริเวณรอบแนวเสาและ ผนังอิฐฉาบปูน หากปล่อยไว้จะทำให้เกิดการทรุดตัว และอาจพังลงมา ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย นายก อบจ. จึงมีคำสั่งให้กั้นบริเวณอาคารเป็นพื้นที่อันตรายไว้เบื้องต้นแล้ว