โคราชเปิดบ้านพักโฮมสเตย์ซึ่งเป็นบ้านไม้โบราญรองรับนักท่องเที่ยวชมปราสาทบ้านปรางค์ อำเภอคงวันที่ 17กันยายน2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นายศิริวัฒน์วราธนาวิทชญ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านปรางค์ ได้เปิดบ้านพักโฮมสเตย์ โบราณ ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าแก่ จำนวนกว่า 10หลัง ในหมู่บ้าน บ้านปรางค์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาเที่ยวชม ปราสาท บ้านปรางค์ แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือราวๆ พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้น้อยคนนักที่จะรู้จักและเคยมาท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในโคราชมากนักและยังขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้น้อยคนนักที่จะรู้จักสถานที่สำคัญและสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์แห่งนี้ปรางค์บ้านปรางค์ สร้างด้วยหินทรายแดงองค์เดียวโดด ๆ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ส่วนบนชำรุดหักพัง คงเหลือตัวเรือนธาตุกับส่วนบนอีกหนึ่งชั้น ในด้านทิศตะวันออกนั้นมีซุ้มซึ่งเจาะหน้าต่างทั้งสองด้าน การเข้ากรอบประตูหินทรายเหมือนกับที่ปราสาทหินพิมาย และโครงสร้างที่เหลืออยู่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปราสาทหินพิมายด้วย กำแพงแก้วล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เห็นนั้น ไม่ใช่ของเดิมที่มีมาตั้งแต่การสร้างปราสาท แต่มาต่อเดิมภายหลังจากยุคไหนนั้นไม่แน่ชัดและคาดว่าน่าจะใช้ หินที่พังลงมาจากตัวปราสาทมาก่อเป็นแนวกำแพงแทน  เป็นการนำหินที่หักพังมาก่อเป็นแนวกำแพงรอบนอกกำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่งปรางค์บ้านปรางค์เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลหรือ อโรคยาศาล ตามคติศาสนาพุทธ ลัทธิมหายานในสมัยนั้นในสมัยนั้น ภายในปราสาทจะประกอบไปด้วย ปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุขยื่นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก มีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออก และมีกำแพงแก้ว ที่สร้างต่อเชื่อมจากโคปุระล้อมรอบโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ประติมากรรมหินทรายรูปพระไภสัชยคุรุ และบริวาร 2 องค์ คือ พระสุริยไวโรจนะ และ พระจันทรไวโรจนะ เป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ศิลปะขอม แบบบายน ( ราวพุทธศักราช 1720 –1780 )เป็นบึงน้ำหรือบารายมาตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเคียงคู่กับปราสาทปรางค์บ้านปรางค์ และเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของปราสาทปรางค์บ้านปรางค์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนายศิริวัฒน์วราธนาวิทชญ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 กล่าว