วันที่ 16กันยายน2561  ภายในวัดโชติการาม บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบอุโบสถเก่า อายุ110ปี ซึ่งอุโบสถหนังนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยเสาไม้เก่า แปดเหลี่ยม โดย นาย อภิสิทธิ์ สุรชาติเมธินทร์ผู้ใหญ่บ้านเขว้า ได้บอกว่า อุโบสถหลังนี้ ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 110ปี โดยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในสมัยโบราณ โดยใช้ไม้ ประดู่ ไม้แดง นำมาสร้างเป็นเสาของอุโบสถ แต่ในสมัยก่อน บริเวณก่อสร้างอุโบสถ ถูกน้ำท่วมทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมภายในวัด ชาวบ้าน ไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ ทางชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้ ช่วยกัน นำไหน้ำปลา จำนวนนับพันไห มาวางเรียงกันไว้ใต้พื้นอุโบสถ ก่อนที่จะเทปูทบเพื่อเป็นการยกระดับพื้นของอุโบสถให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยโบราณ เนื่องจาก ในหมู่บ้านชาวบ้านมีไหน้ำปลาเป็นจำนวนมาก จึงได้ นำไหน้ำปลามาวางเรียงกันเป็นการยกระดับพื้นของอุโบสถ ให้สูงขึ้นกว่า 40เซนติเมตร ทางชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์อุโบสถ์เก่าหลังนี้ไว้ให้ประชาชน เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากเป็นอุโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากเสาไม้ และ ไหน้ำปลา โบราณ ทางคณะกรรมการวัดและผู้นำชุมชน เตรียมจะบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา แห่งใหม่ของชุมชนต่อไป