ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  ส่งผลให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมถนน และพืชไร่ของประชาชนได้รับความเสียหาย

  ที่บ้านสันกำแพง  หมู่ที่ 12  ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา เกิดฝนตก ติดต่อกันหลายวัน   ทำให้น้ำจากพื้นที่เขาใหญ่บางส่วน  ที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงจนล้นสปิลเวย์   โดยมวลน้ำที่ล้นออกมาจากอ่างเก็บน้ำได้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติและล้นตลิ่ง  เข้าท่วมล้นเข้าท่วมซอยวัดสวนป่าบุญฤทธิ์สูงประมาณ  60 เซนติเมตร  ทำให้รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้  นอกจากนี้  น้ำยังล้นตลิ่งเข้าท่วมไร่ข้าวโพด  และไร่เผือกของชาวบ้านสันกำแพงที่อยู่ด้านท้ายหมู่บ้านอีกหลายสิบไร่

จากการลงพื้นที่สำรวจของนางอรุณ  แก้วสามัคคี  ผู้ใหญ่บ้าน  ทราบว่า  บริเวณพื้นที่น้ำไหลหลากลงมานั้น  เนื่องจากมีวัชพืชและต้นไม้ที่ตายแล้วขวางทางน้ำ  ประกอบกับคลองธรรมชาติตื้นเขิน  ไม่ได้ลอกคลองธรรมชาติมาเป็นเวลานาน  ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพืชไร่ของประชาชน  แต่หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกภายใน 1 - 2 วันนี้  น้ำก็จะลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติ   ส่วนพืชไร่ที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ระหว่างการสำรวจ