ที่หน่วยเฉพาะกิจทับลาน  ภายในเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พลโทเดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทับลานมานานเกือบ 1ปี ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกำลังพลทหารกองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน  เพื่อเข้ามาช่วยกันไขจัดการปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสางที่ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง

                        รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  ติดตามความคืบหน้าหน่วยเฉพาะกิจทับลานปราบมอดพะยูง ที่หน่วยเฉพาะกิจทับลาน  ภายในเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน)  ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พลโทเดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทับลานมานานเกือบ 1ปี ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกำลังพลทหารกองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน  เพื่อเข้ามาช่วยกันไขจัดการปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสางที่ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง

 

                        โดยทางหน่วยเฉพาะกิจทับลาน ได้รายงานผลการปฏิบัติการในพื้นที่ว่าปัจจุบันยังมีปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะๆ แต่ถือว่าลดลงมากหากเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งหน่วย  ซึ่งจากการข่าวและการจับกุมห้วงที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีราษฎรในพื้นที่แนวชายป่าร่วมมือกับนายทุนนำแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากระทำความผิดเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะใช้แรงงานชาวไทย  จึงได้มีการบูรณาการจัดตั้งจุดสกัดกั้นตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เน้นเส้นทางจุดเสี่ยงที่จะเข้าไปกระทำความผิด

 

                        โดยในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561  -   หน่วยเฉพาะกิจทับลานสามารถสกัดกั้นและจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง ได้รวมทั้งสิ้น    12  คดี  ควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นชาวไทย 26 คน ชาวกัมพูชา 146 คน สามารถยึดของกลางในการกระทำความผิด เป็นไม้พะยูงจำนวน 271 แผ่น 8 ท่อน เลื่อยโซ่ยนต์ 12 เครื่อง รถยนต์ 4 คัน  นอกจากนี้ผลการจากตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเสี่ยงต่างๆ ยังสามารถนำไปสู่การจับกุมขบวนการลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจำนวนมากด้วย