มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและของดีโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ จึงร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปและของดีของจังหวัด ขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ , ร้านค้าแปรรูปสินค้าเกษตร , กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการทางการเกษตร รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ร้านค้า นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่คัดสรรคุณภาพมาแล้วโดยตรง จาก 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ให้เลือกช๊อป-เลือกซื้อหาไว้รับประทานกันในราคาประหยัด...

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21