มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและของดีโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ จึงร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปและของดีของจังหวัด ขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ , ร้านค้าแปรรูปสินค้าเกษตร , กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการทางการเกษตร รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ร้านค้า นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่คัดสรรคุณภาพมาแล้วโดยตรง จาก 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ให้เลือกช๊อป-เลือกซื้อหาไว้รับประทานกันในราคาประหยัด...