ที่จังหวัดนครราชสีมา พบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจสู้ชีวิตฐานะยากจน รับภาระเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพัง ปั่นจักรยานส่งลูกไปโรงเรียนวันละกว่า 20 กิโลเมตร ขณะที่ทางโรงเรียนรับทราบเรื่องให้การช่วยเหลือแล้วเบื้องต้น