นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยแพร่ผลงาน ขานรับนโยบาย เกษตร 4.0 ผลิตเครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ประหยัดเวลา ลดแรงงานคน ได้ผลผลิตมีประสิทธิภาพ