พร้อมด้วยข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ ได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว หรือไม่ได้ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฯ ได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อเข้าโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะนำรายได้จากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้คิ๊กออฟโครงการฯไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา และขยายโครงการฯ ระยะที่ 2 รวบรวมไปสมทบกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ก่อนนำไปรีไซเคิล เพื่อหารายได้มาดำเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป..