อีก 5 ปี สถานีรถไฟนครราชสีมา (หัวรถไฟ) จะเปลี่ยนไป
📺ติดตามชมเทปบันทึกภาพ เวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
วันศุกร์นี้ เวลา 13.30 น.ทาง KCTV

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21