อีก 5 ปี สถานีรถไฟนครราชสีมา (หัวรถไฟ) จะเปลี่ยนไป
📺ติดตามชมเทปบันทึกภาพ เวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
วันศุกร์นี้ เวลา 13.30 น.ทาง KCTV