กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด - จัดระเบียบสองข้างทางถนนมิตรภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกรวด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา , อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน จัดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดและจัดระเบียบสองข้างทางถนนมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็น...

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21