สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชั้น 1 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับวงการวอลเลย์บอลไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21