สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชั้น 1 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับวงการวอลเลย์บอลไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป