SACICT ต่อยอดงานหัตถศิลป์ จัดงานแสดงสินค้าหัตถศิลป์ SACICT Craft Fair 2018 จากสุดยอดผู้ประกอบการกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ที่เดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561