KCTV Korat เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 1ตำแหน่ง  และ เจ้าหน้าที่การตลาด 1ตำแหน่ง  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ KCTV KORAT  ที่อยู่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา  โทร044-205060

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด 2 ตำแหน่ง
รับสมัครช่างเทคนิค 3 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ KCTV KORAT  ที่อยู่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา  โทร044-205060

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21