ขั้นตอนการปรับจูนทีวีกล่องดิจิตอล สำหรับลูกค้าท่านที่ใช้กล่อง Topfield และ Haier 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     044-205060

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21