วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทาง KCTV จะทำการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล ส่งผลให้สมาชิกที่รับชมระบบดิจิตอล จะต้องทำการปรับจูนกล่องใหม่ กรณีรับชมผ่าน TV ดิจิตอลให้ลูกค้าปรับจูนแบบอัตโนมัติ สมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044 – 205060 KCTV จึงขออภัยท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21