เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
เนื่องจากเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ(SUN OUTAGE)
ที่จะส่งผลต่อการรับสัณญาณของระบบจานดาวเทียมของช่องต่างๆ
ทำให้สัณญาณภาพและเสียง สะดุด และขาดหายในบางช่วงเวลา
ซึ่งเกิดจากจานดาวเทียมรับสัณญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากดวงอาทิตย์
โดยปรากฎการณ์ดังกล่างเกินขึ้นปีละ2ครั้ง
คือในช่วง เดือน มีนาคม และ เดือนกันยายนถึงตุลาคม
และในครั้งนี้ จะเกิดขึ้น วันที่ 3-25 มีนาคม 2562
ช่วงเวลา 13.30-15.30น.
 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21