ชม Fb Live การรับสมัคร ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kctvfan/live

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21