จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกถนนสุรนารายณ์ เป็น ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

         

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ณ บริเวณถนนสุรนารายณ์ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถึงหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะทางประมาณ 2,200 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562โดยได้นำจิตอาสา ร่วมกันการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตลอดสาย ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้วและฟุตบาททางเท้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ อีกทั้งได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง จํานวน 140 ต้นไว้ตลอดถนนอีกด้วย

 

          ทั้งนี้ถนนดังกล่าวมีความสําคัญ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนน จัดทําศาลาทางหลวง ป้ายจราจร ตีเส้นจราจรให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 356,764  บาท  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความสามัคคีของชาวจังหวัดนครราชสีมา

          สำหรับ โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยให้จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่น สวยงามตลอดทั้งสองข้างทาง 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21