สถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคอง ประจำวันวันที่ 19 กันยายน 2561 มีปริมาณน้ำรวมในเขื่อน อยู่ที่ 258.39 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 82.16 % ซึ่งเป็นเป็นปริมาตรน้ำใช้การได้จริง 235.67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 80.77 % เนื่องจากมีฝนตกสะสม มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองตามที่คำนวณได้ ประมาณ 1.63 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อดูจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนกันยายน 2553 มีน้ำต้นทุนในเขื่อนลำตะคองประมาณ 172 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดือนกันยายน 2554 มีน้ำต้นทุนในเขื่อนฯ อยู่ 258 ล้านลุกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับน้ำต้นทุนในเขื่อนลำตะคอง ณ ปัจจุบัน ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จึงบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้อย่างรัดกุม 
ในขณะที่พบอุปสรรค กอผักบุ้งจำนวนมากลอยกีดขวางประตูระบายน้ำ ต้องเร่งตรวจสอบขอความร่วมมือบ่อปลาและผู้พักอาศัยรอบเขื่อน อย่านำผักบุ้งหรือวัชพืชอื่น ๆ จากบ่อเลี้ยง ปล่อยลงสู่เขื่อนลำตะคองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะจะทำให้กีดขวางทางไหลระบายของน้ำ สร้างความเดือดร้อน และส่งลกระทบให้กับประชาชนในภาพรวม

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21