นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกันเดินหน้าแผนปฏิบัติงานสร้างมูลค้าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561 ด้วยการเปิดโลกการเรียนรู้แห่งใหม่ล่าสุด Siam Amazoncar Route 4 “เป็ดก่า เป็ดป่าผู้ลึกลับ” ที่บริเวณส่วนแสดง “เป็ดก่า” ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา เป็ดก่า เป็นสัตว์ป่าที่หายาก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 ซึ่งมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ จึงเป็นเหตุผลที่สวนสัตว์นครราชสีมาได้มีการเพาะพันธุ์-ศึกษาพฤติกรรม และเปิดส่วนแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม โดยจะมี Zoo Keeper เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ มาร่วมทำกิจกรรม Keeper Talk ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนกันยายน นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรง จากการดูแลสัตว์ป่าหายากเหล่านี้ มาถ่ายทอดให้นักเรียน – นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ ได้เข้าใจวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น และจะจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย นำทรัพยากรที่มีอยู่มาบูรณาการสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า ตลอดจนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เด็ก และเยาวชน เข้ามาพักผ่อนและใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21