Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

                         ที่อาคารลานพลาซ่า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สโมสรกีฬา เดิน วิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการอบรม WALK & RUN NAKHON RATCHASIMA CLUB RUNNING CAMP 2019 โดย นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และนักวิ่งเพื่อสุขภาพที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ร่วม 100 คน

                        โดยการอบรม WALK & RUN NAKHON RATCHASIMA CLUB RUNNING CAMP 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการวิ่ง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง การอบรมจะมีการแนะนำเทคนิคการเตรียม ตัวการฝึกซ้อม ในการวิ่งประเภทถนน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การวางแผนการ ฝึกซ้อมและโภชนาการ การช่วยเหลือเพื่อนนักวิ่งขณะหมดสติ CPR ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการช่วยชีวิต มาให้ความรู้เพื่อที่ในอนาคตอาจจะต้องประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปช่วยผู้ประสบเหตุได้ทันเวลาตลอดจนเป็นการ สร้างเครือข่ายนักวิ่งของจังหวัดนครราชสีมา

                        โดยหลังจากการอบรมในด้านภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เข้าร่วมการรมยังได้ฝึกการวิ่งอย่างถูกวิธี ซึ่งได้มีการจำลองการจัดการแข่งขันวิ่ง โดยใช้เส้นทางในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมทั้งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทั้งก่อนและหลังวิ่ง เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะตามมา

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21