Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          เผยโฉมแบบแปลนการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ เพื่อเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเถอเมืองนครราชสีมา

         

         

         ภาพการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัดสระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ สถาปนิก และยังเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลตำบลสุรนารี ได้ทำการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัดสระบัวเกลื่อนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ หลังจาก ทาง อบต.มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงวัดสระบัวเกลื่อน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง โดยการออกแบบภูมิทัศน์ที่เห็นอยู่นี้ จะมีทั้งโซนพันธุ์ไม้ ลานกิจกรรม ทางเดิน สะพานไม้ และน้ำตก

         

          ซึ่งนายวัชรพล  จอนเกาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ระบุ ภาพการออกแบบภูมิทัศน์ ดังกล่าวนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อให้ออกมาดูสวยงาม ควบคู่กับการปรับปรุงสระน้ำที่ทาง อบต.บ้านเกาะ เตรียมเนรมิตก่อสร้างองค์พญานาค  และเขื่อนหินยาแนวป้องน้ำเซาะตลิ่งในสระน้ำวัดสระบัวเกลื่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดโดยเฉพาะที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่  เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย  ซึ่งบริเวณสระน้ำภายในวัดสระบัวเกลื่อน  เป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้ ซึ่งทำโครงการปรับภูมิทัศน์ได้เริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา  โดยได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและกำลังทหาร จากพลโทสนธยา ศรีเจริญ  อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกันสนับสนุนทั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์ เพื่อให้อำเภอเมืองนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่ง

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21