ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกรวดเชิญผู้ปกครองและครูหลังเกิดกรณีส่งความคุยกันผ่านทางไลน์ “ให้เด็กนักเรียนอยู่บ้าน ไม่ต้องมาเรียน” เข้าไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกและจบลงด้วยดี ขณะที่ทางโรงเรียนยืนยันมีการกวดขันมาตราการด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียน
 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21