Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่อาศัยบริเวณสะพานหัวทะเล และสีมาธานี เตรียมรวบรวมรายชื่อให้ได้มากที่สุด เพื่อยื่นหนังสือขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และรัฐบาล ทุบสะพานทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้รถไฟทางคู่ยกระดับ ฟื้นเศรษฐกิจจของเมือง

         

          ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่อาศัยบริเวณสะพานหัวทะเล ได้ร่วมประชุมกำหนดท่าทีต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ที่ได้เรียกร้องให้เป็นรถไฟทางคู่ยกระดับ และเรียกร้องเพิ่มเติมให้มีการทุบสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณโรงแรมสีมาธานี และทุบสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเล โดยนายรังสรรค์ อินทรชาธร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้นำรูปแบบ หรือโมเดลการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับ ที่ทางเทศบาลถอดแบบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ที่เรียกร้องให้มีการทุบสะพานทั้ง 2 แห่ง

          นายกฤชกร ตังอนุสรณ์ เจ้าของโรงแรมเฮอร์มิเทจ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้า และผู้อาศัยบริเวณดังกล่าว โดยลงความเห็นว่า การรถไฟฯ ต้องทุบสะพานทั้งสองแห่งเท่านั้น เพื่อเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมาบ้าง ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านก็คงหมดหวังทั้งชีวิตแน่นอน เราไม่เคยเรียกร้องมานานกว่า 25 ปี หลังมีสะพาน ทำให้ธุรกิจซบเซา บางที่ประกาศขายก็มี ส่วนผู้ที่ออกมาคัดค้านไม่ให้ทุบสะพานทั้ง 2 แห่ง ตนขอเรียกร้องให้ย้ายมาทำธุรกิจ หรือมาอาศัยใกล้สะพาน คุณก็จะรู้ถึงความทุกข์ของพวกเราบ้าง เพราะผู้ที่อาศัยบริเวณนี้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุด

         

          ตัวแทนกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้ทุบสะพานสีมาธานี และสะพานหัวทะเล ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่อาศัยบริเวณสะพานหัวทะเล และสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณโรงแรมสีมาธานี ได้รวบรวมลายมือชื่อ ขณะนี้ได้กว่า 400 รายชื่อ เตรียมเสนอข้อเรียกร้องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล พิจารณาให้ทุบสะพานทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้รถไฟทางคู่ยกระดับ ประชาชนได้รับประโยชน์กันทุกกลุ่ม ไม่ใช่ว่าบางกลุ่มได้ประโยน์ บางกลุ่มเสียประโยชน์ ทิ้งผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่อาศัยบริเวณสะพานไว้ข้างหลัง ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21