5 รร.สังกัดอบจ.โคราช ชิงความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับประเทศ ในงาน“มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น”

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งคณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีคณะครู นักเรียน รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.ประทาย, รร.บัวใหญ่, รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา และ รร.ครบุรี ทั้งสิ้น 117 คน โดยเข้าแข่งขันจำนวน 16 กิจกรรม..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21