Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

     ที่ตลาดสุรนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางกัญญานนท์ กมลยะบุตร ในฐานะส่วนตัว และในฐานะกรรมการ ผู้มีอํานาจของบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด ผู้เช่าดำเนินกิจการตลาดสุรนคร จากตระกูลสุวรรณชาติ ได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงปัญหาข้อขัดแย้งกับนายปรีชา สุวรรณชาติ อดีตผู้บริหารห้างหุ้นส่วนอุ้มบุญธุรกิจ และเป็นตัวแทนของครอบครัวสุวรรณชาติ เจ้าของที่ดิน 38 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ซึ่งได้ทำสัญญาให้บริษัท สุรนครเมืองใหม่ เช่าดำเนินกิจการตลาดสุรนคร มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 กำหนดระยะเวลา 30 ปี ต่อมาคู่กรณีคือผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้มีปัญหาพิพาททั้งความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ยื่นฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแพ่งและศาลล้มละลายกลาง จำนวนรวม 20 สำนวน นอกจากนี้ ยังได้นำกำลังชายฉกรรจ์เข้ามาบุกยึดครอบครองกิจการตลาด เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ เดือนละ 10 ล้านบาท จนกลายเป็นมหากาพย์ความขัดแย้ง

     โดยเหตุการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ได้มีนายสันธนะ ประยูรรัตน์ ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจมาจากนายปรีชา สุวรรณชาติ ได้นํากําลังชายฉกรรจ์กว่า 100 คน เข้ามาในบริเวณพื้นที่ตลาดสุรนคร เพื่อพยายามบุกยึด แย่งชิงการครอบครอง บริหาร จัดการ และจัดเก็บผลประโยชน์ในตลาดกลางสุรนครฯ จังหวัดนครราชสีมา ไปจากบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด โดยได้นํากําลังเข้ามารบกวนการครอบครองการบริหารงาน ของบริษัทสุรนครเมืองใหม่ จํากัด ได้แจกเอกสาร ประกาศ ยุยง ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าจ่ายค่าเช่าแก่บริษัทสุรนคร เมืองใหม่ จํากัด และขณะนี้ก็ยังไม่นํากําลังออกไปจาก ออกไปจากบริเวณพื้นที่ตลาดแต่อย่างใด ซึ่งทําให้บริษัทฯ เดือดร้อน เสียหาย ขาดประโยชน์ และเกิดความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

     ดังนั้น ทางด้าน นางกัญญานนท์ กมลยะบุตร ในฐานะกรรมการ ผู้มีอํานาจของบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด ในฐานะผู้เสียหาย ได้ขอความเป็น ธรรม และขอให้พิจารณาดําเนินการ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด เป็นฝ่ายที่ถูกนายปรีชา สวรรณชาติ กับพรรคพวก ใช้อิทธิพล และชายฉกรรจ์จํานวนมาก โดยมุ่งหวังที่จะเข้ามา ก่อกวน และพยายามจะกลับเข้ายึด แย่งการครอบครองกิจการตลาดกลางสุรนครเมือง ใหม่ฯ ไปจากบริษัทสุรนครเมืองใหม่ จํากัด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกเอง

                  

     ทั้งนี้ ทางด้าน บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด เตรียมที่จะรวบรวมหลักฐาน ที่ได้รับการบุกรุกและจะส่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีต่อไป   

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21