Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

     ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ให้กับผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรอบคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จำนวน 2,000 ชุด โดย ว่าที่​ร้อยตรี​อภินันท์​ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ดอกเตอร์สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว สาขาโคราช  รวมทั้ง ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ร่วมในพิธี

     โดย ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล   โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไป ซึ่งทาง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติก อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 3 แห่ง  ได้แก่ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

     ซึ่งในแต่ละปี แต่ละแห่ง จะมีผู้ยากไร้จากหลากหลายแห่งทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด มารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างเนื่องแน่น ดังที่ทุกท่านได้เห็น รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท

     ทั้งนี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวก่อตั้งขึ้น โดยความตั้งใจที่ดีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนมาใช้เพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ปัจจุบัน คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ, สาขาโคราช และสาขาศรีราชา

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21