Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า อีสานสัมพันธ์ ผูกเสี่ยว เทียวยาม ครั้งที่ 2)

          นายไชยอนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 อีสานสัมพันธ์ ผูกเสี่ยว เทียวยาม ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ บ้านดินรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

           สำหรับงานมหกรรมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 อีสานสัมพันธ์ ผูกเสี่ยว เทียวยาม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน จำนวน 20 จังหวัด เพื่อพัฒนาใน 3 มิติ คือ การสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม สร้างรายได้และความมั่งคั่งจากทุน และทรัพยากรทางวัฒนธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และร่วมสมัยเป็นพื้นฐานการพัฒนา

           โดยงานวันแรก คือ วันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านดินรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จะมีนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี จะมีการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.วังน้ำเขียว ดูแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอิฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ส่วนวันที่ 7 กันยายน 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเดินทางมาเป็นประธาน มีการแสดงทางวัฒนธรรมอีสานต่างๆ มากมาย พร้อมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง วัฒนธรรมอีสาน ซึ่งวันสุดท้ายของการจัดงานจะจัดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21