Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

          วันนี้ ที่หมู่บ้านหนองสองห้อง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหัวทะเล

          ทั้งนี้ สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ถือเป็นองค์กรหลักของคนพิการทางสายตา การมีสำนักงานสมาคมแห่งใหม่ มีความจำเป็น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางสายตา ทั้งเป็นจุดรับเรื่องต่างๆ ของคนพิการทางสายตา เพราะสมาคมตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปด้วย การช่วยเหลือให้คำแนะนำ ฝึกอาชีพ และจัดโครงการอบรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตา โดยให้มีอาคารสำนักงานเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมจึงมีความจำเป็น จึงเป็นที่มาของการหาสถานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา แห่งใหม่

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21