Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

ที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์นครราชสีมา  นายพิทักษ์  อุ่นซ้อน  ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา  และเจ้าหน้าส่วนจัดแสดงความสามารถสัตว์  เข้าร่วมจัดกิจกรรม Keeper Talk แปรงฟันให้กับฮิปโปโปเตมัส (Dental Clinic) ซึ่งได้เรียกรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากฮิปโปฯ มีรูปร่างที่อ้วน  อุ้ยอ้าย  จึงเป็นสัตว์ที่เด็กและนักท่องเที่ยวให้ความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษ

           

                        นายพิทักษ์เปิดเผยว่า  กิจกรรมฮิปโปโปเตมัสแปรงฟัน  ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย               ที่จัดการฝึกในลักษณะไม่ฝืนธรรมชาติ  เนื่องจากฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างดุร้าย  มีเขี้ยวฟันที่เป็นอาวุธในการป้องกันตัวเองที่อันตราย  ดังนั้นการฝึกฮิปโปโปเตมัสให้เชื่อง  จึงต้องมีความอดทน  เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้นําฮิปโปฯ 1 คู่ ซึ่งเป็นตัวผู้  น้ำหนักประมาณ 2 ตัน  ถูกย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต  ชื่อว่า “ธงชัย "               และ "นําชัย " ลูกหลานของแม่มะลิ  นํามาฝึกให้มีความคุ้นชินกับพี่เลี้ยง

           

                        โดยตรวจสุขภาพของปากและทําความสะอาดฟันให้ฮิปโปฯ ตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare) ธรรมชาติของฮิปโปฯ จะอ้าปากให้ปลาขนาดเล็ก  หรือนกช่วยกินเศษอาหารที่เป็นพืชต่างๆ เพื่อทําความสะอาดซอกฟัน  ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมซาติของสัตว์ป่า  และเป็นการรักษาสุขภาพฟันอีกด้วย

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21