Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

 

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา  ร้อยตำรวจโทธงชัย โพธิ์สว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยทุ่งทะเลโคราช ได้เปิดประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 หลังจากได้มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  โดยเป็นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะให้สามารถขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องพืชกัญชาได้ตามช่องทางของกฎหมาย ถือเป็นการเตรียมตัว เตรียมกลุ่มกันไว้ก่อน  ซึ่งถ้ากฎหมายเปิดช่องทาง ทางกลุ่มก็จะได้พร้อมที่จะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตทำการวิจัย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ด้วยและต้องได้รับ อนุญาตจากเลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  แต่สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ จะต้องมีสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้น ได้รับใบอนุญาตจาก อย.

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุชน และจะไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2560 และหากต้องดำเนินการควบคู่ จะต้องนำสำเนาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  หรือ สถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน

 

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21