.ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ.2561 ปีที่ 19 โดยดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ เด็ก และผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผ้าห่มกันหนาวทั้งหมดจะกระจายแจกจ่ายออกไปในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดจนครบตามจำนวน ส่วนครั้งนี้ ดำเนินการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมกันใน 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอปักธงชัย , สีคิ้ว ,ปากช่อง ,วังน้ำเขียว และอำเภอเมืองนครราชสีมา 
.ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 8 ตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมา , ตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ในนามบริษัทภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ เด็ก และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองนคราชสีมา ที่มีอยู่ 8 ตำบล ซึ่งได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตำบลละ 40 คน รวมจำนวน 320 คนเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว ที่หอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 


.ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยส่งมอบความอบอุ่นและความห่วงให้กับพี่น้องที่ประสบภัยหนาว และยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ถือเป็นการรวมพลังพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน สร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนร่วมกัน และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มาร่วมโครงการฯด้วยว่า ให้หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วย,เด็ก และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว สภาพอากาศช่วงกลางวันจะร้อน - กลางคืนหนาว ทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอได้ง่าย จึงต้องดูแลตนเองให้เจ็บป่วย..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21