ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อสุขภาพ ซีพีเอฟ โคราช รัน ฟอร์ ชาริตี้ 2018 โดยมี นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ,นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักวิ่งเพื่อสุขภาพที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน

       โดยกิจกรรมซีพีเอฟ โคราช รัน ฟอร์ ชาริตี้ 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น สร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งการวิ่งเปรียบเสมือนเป็นยาที่ช่วยให้คนที่ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอห่างไกลโรค นอกจากนี้ทางคณะกรรมการจัดการกิจกรรมได้มอบเงินหลังจากที่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 200,000 บาท ให้กับ 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีความทันสมัยเพียงพอต่อผู้เข้ารับการรักษามากขึ้น

       ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อสุขภาพ ซีพีเอฟ โคราช รัน ฟอร์ ชาริตี้ 2018 แบ่งระยะทางในการวิ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 6 กิโลเมตร และระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งถือว่ามีความสวยงามและปลอดภัย เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส้รางความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21