สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มรักษ์ลุ่มน้ำมูล ร่วมปล่อยปลาพวง หรือ ปลาบ้า ปลาประจำจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาหายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ ลงสู่ลำน้ำมูล

          วันนี้ ที่บริเวณเขื่อนกั้นน้ำตลิ่งพัง วัดด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา นายประเสริฐ ป้ำกระโทก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูล และเทศบาลตำบลด่านเกวียน ร่วมกันจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาพวง หรือ ปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำมูล เพื่อให้พี่น้องประชาชนลุ่มน้ำมูลได้มีอาหารโปรตีนไว้รับประทาน และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะปลาพวง หรือ ปลาบ้า ที่ได้สูญพันธุ์ในลุ่มน้ำมูลไปนานแล้ว ต่อมาสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ทำการขยายพันธุ์จนสำเร็จ และแจกจ่ายไปยังพื้นที่ติดลำน้ำมูล เพื่อนำไปปล่อยขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ประกอบกับ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศให้ปลาพวง หรือ ปลาบ้า เป็นปลาประจำจังหวัดนครราชสีมา

          สำหรับปลาพวง หรือปลาบ้า ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวโต มีขนาดความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 80 เซนติเมตร อาหาร ได้แก่ เมล็ดพืช, แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

          ปลาพวง อาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำโขงแม่น้ำน่าน และแม่น้ำมูล  มักอยู่รวมเป็นฝูง โดยปลาชนิดนี้จะกินลูกลำโพงหรือลูกกระเบาเข้าไป แล้วสะสมพิษในร่างกาย เมื่อมีผู้นำไปกินจึงมีอาการมึนเมา อันเป็นที่มาของชื่อ จึงไม่เป็นที่นิยมรับประทานมากนัก แต่ที่มาเลเซียนิยมรับประทานมาก จนได้ชื่อว่า "ปลาสุลต่าน" มีฤดูวางไข่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

 ขณะที่ปัจจุบันต้นกระเบา หรือลูกกระเบา ไม่ค่อยเห็นในลุ่มน้ำมูล การปล่อยปลาพวง หรือปลาบ้า เพื่อจับไว้รับประทานนั้นเหมือนสัตว์น้ำชนิดอื่น จึงเป็นทางเลือกของชาวบ้าน เพราะเนื้อที่รสชาติอร่อย ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จะส่งเสริมการเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21