พระครูวินัยธรสันติพงษ์ สุจิตโต เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบูรณะอุโบสถกลางน้ำ ล่าสุดได้ทำการปรับแต่งคันดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมบริจาคที่ดิน เพื่อปรับพื้นที่โดยรอบอุโบสถกลางน้ำ ก่อนที่จะทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ด้านนอกติดถนน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ออกแบบเป็นลู่วิ่ง และสำหรับออกกำลังกายของประชาชน ส่วนพื้นที่ติดกับอุโบสถ จะปรับเป็นพื้นที่สำหรับเดินจงกรมของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม

          พระครูวินัยธรสันติพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ต้องรองบประมาณของทางจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น จะใช้งบประมาณปี 2563 ซึ่งคาดว่าภายในปีหน้านี้ การปรับปรุงบูรณะอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จะแล้วเสร็จสมบูรณ์

          ทั้งนี้ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ยังได้เตรียมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย

          นอกจากนี้ พระครูวินัยธรสันติพงษ์ ยังได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณวิหารหลวง ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ความคืบหน้าล่าสุด ทีมช่างอยู่ระหว่างทำการออกแบบ และหล่อขึ้นรูปองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขณะเดียวกันกรมศิลปากร เตรียมลงพื้นที่มาดูสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าจุดใดมีความเหมาะสมที่สุด

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21