จากกรณีที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท แฮปปี้ แอร์  ทราเวิล  เลอร์ส จํากัด  หรือสายการบินแฮปปี้แอร์ ถึงแนวทางการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ในจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง ซึ่งประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

          ล่าสุดนายชัชวาลย์ วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานดินเนอร์ทอร์ค โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานฟังว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีความชัดเจนที่จะมีสายการบินพาณิชย์มาเปิดให้บริการอีกครั้งที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา หลังจากผลการหารือร่วมกับสายการบินแฮปปี้แอร์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนั้น จะมีลักษณะการร่วมลงทุน โดยสายการบินแฮปปี้แอร์ ได้เชิญสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ของประเทศมาเลเซีย ร่วมร่วมลงทุนในสัดส่วนการลงทุน 40% สายการบินแฮปปี้แอร์ 20% และเปิดให้นักธุรกิจ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ลงทุนมีในสัดส่วน 40% เม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

          นายชัชวาลย์ กล่าวว่า การหารือร่วมทุนกันระหว่าง สายการบินแฮปปี้แอร์  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น อยู่ระหว่างการตัดสินใจของกลุ่มนักธุรกิจภายในจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้ หอการค้าจังหวัด คิดว่าเป็นไปได้สูง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันสายการบินพาณิชย์อีกครั้งในจังหวัดนครราชสีมา

          ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ความพยายามให้เกิดสายการบินพาณิชย์ของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และจะยกระดับท่าอากาศยานนครราชสีมา เป็นอีสาน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทั้งโดยรถยนต์ และเครื่องบินให้ได้ เบื้องต้น หากการเจรจาร่วมทุนสำเร็จ เราได้กำหนดเส้นทางการบินเชื่อมระหว่างประเทศ หรือ เชื่อมประเทศในกลุ่มอาเซียน และเชื่อมภูมิภาค ภายในประเทศ อาทิ หาดใหญ่ กระบี่ เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21