สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาโคราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2562 โดยมี รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่านิด้าโคราช และประธานชมรมศิษย์เก่านิด้านครราชสีมา พร้อมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

          ทั้งนี้ในงาน ชมรมศิษย์เก่านิด้านครราชสีมา ได้เชิญ ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จ.นครราชสีมา มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปรับตัวขององค์การ และหน่วยธุรกิจในยุค Disruptive Innovation (ดิสรับทีป อินโนเวชั่น) ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญ สอดคล้องกับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ในการประกอบกิจการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จ.นครราชสีมา ได้พูดตอนหนึ่งว่า พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป จากที่เคยนั่งหน้าจอโทรทัศน์ กลับนั่งจ่องหน้าจอโทรศัพท์แทน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะทำอย่างไรให้องค์การ และหน่วยธุรกิจ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในยุค Disruptive Innovation (ดิสรับทีป อินโนเวชั่น)

          ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน แม้หลายคนจะมองว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีจะเอื้อประโยชน์ให้บิหารจัดการองค์การ แต่ในมุมหนึ่งก็ทำให้เกิดการปรับตัวที่นับเป็นความท้าทายซึ่งส่งผลกระทบไปยังองค์การ และหน่วยธุรกิจในยุค Disruptive Innovation (ดิสรับทีป อินโนเวชั่น)

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 29 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครได้ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาโคราช หมายเลขโทรศัพท์ 093-323-4413, 085-861-0955

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21