พระครูจันทสรานุยุตหรือ(หลวงพ่อสมาน จันทรโพธิ์) เจ้าอาวาสวัดลองตอง ต.บ้านโพธิ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2562 ผ่านมา ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สิริอายุ 68 ปี 44 พรรษา ซึ่งได้มีพิธีสรงน้ำอาบศพ ที่วัดลองตอง โดยมีพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าคณะอำเภอ และพระสังฆาธิการอีกจำนวนมาก  ฝ่ายฆราวาสได้มีนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำอาบศพ พระครูจันทสรานุยุต  เจ้าอาวาสวัดลองตอง พร้อมด้วย  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ และนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ รวมทั้งศิษยานุศิษย์ ที่เคารพนับถือ  ต่างได้มาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

 โดยพระครูจันทสรานุยุต ได้เป็นผู้เริ่มรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้า โดยค่อยๆดำเนินการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี 2542 ถือเป็นปีที่วัดลองตองประกาศเป็นเขตปลอดเหล้าเหล้าอย่างเด็ดขาด  มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตบริการ - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ - จัดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ทุก ๆ ปี  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน โดยเน้นยึดหลักตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง   ให้คําปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านลองตอง และบ้านบูรณะพานิชย์

“พระครูจันทสรานุยุต ถือเป็นผู้นำที่ดี อยู่แบบสมถะ เป็นพระที่ปฏิบัติดี นำพระใหม่ เณรน้อยสวดมนต์ทำวัตรอยู่ตลอด ชาวบ้านสนับสนุนและให้ความร่วม มือด้วยดี”  แม้ว่าทุกวันนี้ วัดลองตองจะเป็นวัดปลอดเหล้าแล้ว แต่ยังคงเดินหน้ารณรงค์ ให้ผู้คนในสังคมหมู่บ้านลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและของมึนเมาทั้งหลาย รวมทั้งอบายมุขต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำลายตัวเองและครอบครัวแล้ว ยังทำร้ายสังคม และประเทศชาติอีกด้วย

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21