นายแพทย์กิตติพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึง สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 เมษายน 2562 มีผู้ป่วย 14,913 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยแยกเป็น จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 10,729 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 2,316 ราย จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 993 ราย และ จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 875 ราย 

โดยโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเดาความรุนแรงได้ยาก เพราะแม้จะเป็นเชื้อตัวเดียวกัน ทว่าแต่ละคนมีอาการรุนแรงมากน้อยต่างกัน ทำให้คนเข้าใจว่า โรคไข้หวัดใหญ่หายได้ด้วยตัวเองและไม่รุนแรงมาก ข้อเท็จจริง คือยิ่งรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ได้เร็ว จะยิ่งลดอาการรุนแรง อาการแทรกซ้อน ลดการเสียชีวิต ดังนั้น ข้อแตกต่างระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดธรรมดา คือ หากมีอาการไข้สูงนาน 24-48 ชั่วโมง ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะขณะนี้ยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะกำลังเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนและเปิดเทอม การที่เด็กมาอยู่รวมกันและไม่ได้มีการรักษาอนามัยความสะอาด จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังคนในครอบครัวได้ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง รวมถึงกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของ ผู้ป่วย ติดต่อกันได้โดยตรงจากการที่ผู้ป่วยไอ หรือจาม ปกติแล้วโรคนี้ สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะมีอาการรุนแรงมากในกลุ่มเสี่ยง

คือ1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอด เลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และ โรคเบาหวาน) 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน กลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 กลุ่มดังที่กล่าวมา ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อไอ หรือจาม หรืออยู่ใกล้กับผู้ป่วย และเพื่อป้องกันเชื้อโรคผ่าน ทางสิ่งของต่างๆ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ เมื่อป่วยเป็นหวัด ควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จนกว่าจะ หายเป็นปกติ หากมีไข้ กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบ แพทย์

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21