ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.250 คน ในจำนวนนี้ มีชื่อมารดาของภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และมีชื่อของอดีตข้าราชการครูนักต่อสู้แห่งอำเภอครบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภารวมอยู่ด้วย

วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.250 คน โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

                        ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา 250 คนในจำนวนนี้ มีชื่อบุคคลที่สมัครรับการคัดเลือกตามกลุ่มสาขาอาชีพ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คน ได้รับการพิจารณาเลือกเป็น ส.ว. คือ นางทัศนา ยุวานนท์ มารดา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภรรยานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีรายชื่ออยู่ลำดับที่ 73 และนายออน กาจกระโทก อดีตข้าราชการครูนักต่อสู้แห่งอำเภอครบุรี และยังเป็นอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ว.มีรายชื่ออยู่ลำดับที่ 238 ซึ่งทั้ง 2 คนนี้ ได้รับการคัดเลือกในโควตา ของจังหวัดที่มีการปเดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ

           

                        นอกจากนี้หากดูรายชื่อ ส.ว.ในจำนวน 250 เพิ่มเติม ยังพบว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกส่วนหนึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอดีตข้าราชการที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุธี มากบุญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 คน ได้รับการคัดเลือกในโควตา 194 คน ที่ คสช.เลือกเข้ามา

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21