ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่า บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เฟสที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญางานโยธาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร วงเงิน 3,115 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยสัญญากำหนดให้เริ่มเข้าพื้นที่ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

           โดยรายงานข่าวยังระบุอีกว่า ความคืบหน้าล่าสุด บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด อยู่ระหว่างหารือกับฝ่ายจีนเพื่อสรุปสเปคการก่อสร้างให้ชัดเจน ขณะเดียวกันบริษัทและการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็กำลังหารือเรื่องการส่งมอบพื้นที่ เพราะมีพื้นที่บางส่วนเป็นของกรมธนารักษ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่า พร้อมจะเข้าพื้นที่ก่อสร้างในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัญญาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร มีระยะเวลาการก่อสร้าง 540 วัน ประกอบด้วยงานโยธา 3 ส่วน ได้แก่ 1.โครงสร้างทางรถไฟ 11 กิโลเมตร, 2.ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 1 แห่ง และ 3.งานระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ

          ทั้งนี้ การก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก เป็นการก่อสร้างช่วงที่ 2 ถัดจากช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างเป็นช่วงแรก ประมาณปลายปี 2560

          สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงที่ 1 กลางดง-ปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรดำเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ในส่วนสัญญาที่ 3 คือ ช่วงแก่งคอย-กลางดง-ปางอโศก-บันไดม้า ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด และสัญญาที่ 4 ช่วงดอนเมือง-นวนคร, ช่วงนวนคร-บ้านโพธิ์ และช่วงพระแก้ว-สระบุรี ทั้งหมด 5 สัญญา ระยะทางรวม 144 กิโลเมตร ประกวดราคากันภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว ส่วนที่เหลือยังมีอีก 7 สัญญา รวมระยะทาง 91 กิโลเมตร ประกวดราคาในเดือนมีนาคมแล้วเช่นกัน

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21