ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จํากัด หรือสายการบิน แฮปปี้แอร์ มีความสนใจจะกลับมาเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์เชื่อมภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง โดยรายงานข่าวระบุว่า สายการบินแฮปปี้แอร์ ได้เดินทางมาหารือร่วมกับบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาทิศทางความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกิจการบินในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายที่จะให้ท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือสนามบินหนองเต็ง เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค และต้องการให้บริษัทนำเที่ยวในพื้นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา

            รายงานข่าวยังระบุอีกว่า การหารือของสายการบิน แฮปปี้แอร์ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวครั้งนี้ ทางสายการบิน ระบุ หากทุกฝ่ายต้องการให้สายการบินแฮปปี้แอร์เปิดเส้ยทางการบินที่โคราช และไม่ขาดทุน บริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ต้องการันตีที่นั่ง 140 ที่นั่งเพราะหากได้ผู้โดยสารน้อยกว่านี้ แน่นอนว่าต้องขาดทุนอีกแน่นอน ซึ่งการหารือครั้งนี้ ตามข่าวระบุ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะออกในรูปแบบใด

            ทั้งนี้ สายการบินแฮปปี้แอร์ จะไม่ทำการบินแบบ Low-Cost และไม่จำหน่ายตั๋วเอง แต่จะให้บริษัททัวร์ในจังหวัดนครราชสีมานำไปจำหน่าย โดยจะต้องบินไม่ต่ำกว่า ๓ ไฟลต์ต่อสัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมงต่อเดือน สำหรับเวลาที่จะทำการบินการออกบินจากนครราชสีมาสามารถบินได้ทุกเวลา เนื่องจากเป็นเพียงสายการบินเดียว แต่สำหรับสนามบินปลายทางที่จะเดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องรอกำหนดเวลาที่จะทำการบิน

            สำหรับเส้นทางการบินที่ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์เสนอมา ได้แก่ นครราชสีมา–เชียงใหม่, นครราชสีมา–อู่ตะเภา, นครราชสีมา–กระบี่, นครราชสีมา-เบตง (เพื่อไปต่อมาเลเซีย) และนครราชสีมา-ดานัง ซึ่งเส้นทางเหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ และการหารือในครั้งนี้ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21