ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย นายสายชล พิมพ์เกาะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และ ประชาชาผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเข้าร่วมงานจำนวนมาก

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ  โดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้นำสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพระทองคา อำเภอโนนไทย มาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram (เมม-โม-แกรม) จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส และยังได้รณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลกล และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ได้รับการบริการ ตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยเครื่อง Mammogram โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            ทั้งนี้ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นปัญหาที่คุกคามสุขภาพของประชาชนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 ในสตรีไทย จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2560 พบมีอุบัติการณ์การเกิดโรค 31.36  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีจำนวน 14.40 หรือ 40 คนต่อวัน และเสียชีวิต 3,455 คน หรือ 10 คนต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด ก็คือ การตรวจคัดกรอง และค้นหาโรคในระยะเริ่มแรกได้เร็วที่สุด จะช่วยลดความรุนแรง และสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ซึ่งวิธีการ ตรวจคัดกรอง มี 3 วิธีคือ 1.การตรวจด้วยเครื่อง Mammogram 2. การเข้ารับการตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์ และ 3. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram นับว่าเป็นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดของประเทศไทยจึงทำให้การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง         

 สำหรับโครงการนี้ ยังมีการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างง่ายๆ ด้วยการคลำและนวดคลึงเพื่อหาก้อนเนื้อที่ผิดรูปได้ หากพบมีน้ำเหลืองหรือเลือดที่ออกมาจากหัวนม หรือยุบ บุ๋ม คัน แดง รักแร้บวมถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน และการบริโภคอาหารก็มีส่วนกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้ เช่นการรับประทานเนื้อสัตว์ ไขมัน หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรงด และต้องหันมาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที   มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็งและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตสูง โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆซึ่งมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณ 56% ดังนั้นการตรวจพบก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วไม่เกิดการลุกลาม เพื่อลดปัญหาสุขภาพไม่เกิดการสูญเสียชีวิต

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21