ภายในกองพลพัฒนาที่ 2 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสถาปนากองพลพัฒนาที่ 2 ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2562 โดยมีพลตรี วรชัย คุณกมุท ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะเจ้าพ่อขุนด่าน พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่  5 พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 พิธีเจิมป้าย กองพลพัฒนาที่ 2  พร้อมมอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา และมอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนบุพการี และบุตรต้องการพิเศษของข้าราชการทหารในสังกัด          

            ทั้งนี้การตั้งกองพลขึ้นนั้น สืบเนื่องจากการที่ กองทัพบก ได้รับมอบภารกิจ ในการเข้าร่วมการพัฒนาประเทศหลายโครงการ และมีแนวโน้มว่าบทบาทของทหารในการพัฒนา ประเทศจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่กองทัพบกไม่มีหน่วยงานที่จัดไว้โดยเฉพาะ  เพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามภาระหน้าที่กองทัพบก จึงได้จัดตั้ง กองพลพัฒนาขึ้นมา จำนวน 4 กองพล  ในแต่ละกองทัพภาค เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบในงาน  การพัฒนางานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 1 พระราชดำริ และเป็นการลดภาระงานด้านการพัฒนา ของหน่วยกำลังรบให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการ ป้องกันประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถ กองทัพบกได้ออกคำสั่งจัดตั้ง “กองพลพัฒนาที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 ตามคําสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 52/2532 ลงวันที่ 7 เมษายน 32 เรื่องจัดตั้งกองพลพัฒนาและถือว่าวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ 2

            

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21